Nurmijärven kuvataidekoulussa perehdytään eri tekniikoin kuvalliseen ilmaisuun, kuvalliseen mediaan,  kulttuuriperintöön, esineympäristöön ja muotoiluun sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaalisiin ilmiöihin.

Opetus on taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja tasolta toiselle etenevää ryhmäopetusta.

Opetusryhmiä on Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Toisinaan kuvataidekoulu vierailee Monikon Paja –työtilassa.

www.nurmijarvenkuvataidekoulu.fi

Kuvataidekoulu toimii Nurmijärven Opiston (kansalaisopisto) alaisuudessa.

 

Varhaisiän kuvataidekasvatus
5—6-vuotiaat

Perusopinnot eli peruskurssit 7—12-vuotiaat

Syventävät opinnot eli työpajat 13—18-vuotiaat