KUVATAIDE

Nurmijärven monitoimitalon taiteen perusopetus
NURMIJÄRVEN KUVATAIDEKOULU

Nurmijärven kuvataidekoulussa perehdy- tään eri tekniikoin kuvalliseen ilmaisuun, kuvalliseen mediaan, kulttuuriperintöön, esineympäristöön ja muotoiluun sekä luon- non ja rakennetun ympäristön visuaalisiin ilmiöihin.

Opetus on taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista ja tasolta toiselle etenevää ryhmäopetusta. Opetusryhmiä on Klaukkalassa, Kirkonkylällä ja Rajamäellä. Toisinaan kuvataidekoulu vierailee Monikon Paja työtilassa.

Kuvataidekoulu toimii Nurmijärven Opiston (kansalaisopisto) alaisuudessa.

Varhaisiän kuvataidekasvatus 5—6-vuotiaat

Perusopinnot eli peruskurssit 7—12-vuotiaat

Syventävät opinnot eli työpajat 13—18-vuotiaat

Hyppää kuvataiteen maailmaan!

Nurmijärven kuvataidekoulussa perehdytään eri tekniikoin kuvalliseen ilmaisuun, kuvalliseen mediaan, kulttuuriperintöön, esineympäristöön ja muotoiluun sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaalisiin ilmiöihin.

MONIKKO - KLUBI

Taiteen perusopetuksen oppilaille kerran kuussa maksuton taideklubi! Klubeissa nautitaan taiteen tekemisestä eri taidemuotojen kautta.
KLUBI TAPAHTUMATKYSY LISÄÄ

Kuntotie 7, Klaukkala

MONIKKO - Nurmijärven monitoimitalo

Kuntotie 7, Klaukkala

NURMIJÄRVEN TANSSIOPISTO

(09) 8799 284

tanssiopisto@nto.fi

NURMIJÄRVEN MUSIIKKIOPISTO

(09) 2509 812

kanslia@numo.fi

NURMIJÄRVEN KUVATAIDEKOULU

040 9361 994

kuvataidekoulu@nurmijarvenopisto.fi

JUKOLAN MUSIIKKIKOULU

040 9692 677

musiikkikoulu@nurmijarvenopisto.fi