Hyppää kuvataiteen maailmaan!

Hyppää kuvataiteen maailmaan!

Nurmijärven kuvataidekoulussa perehdytään eri tekniikoin kuvalliseen ilmaisuun, kuvalliseen mediaan,  kulttuuriperintöön, esineympäristöön ja muotoiluun sekä luonnon ja rakennetun ympäristön visuaalisiin ilmiöihin. Opetus on taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän...